alt

Altertavlen er fremstillet af den berømte billedskærer Anders Mortensen fra Odense i 1657. Flere lignende findes både i Odense og i Vindeby på Lolland. Stilen er bruskbarok, hvilket specielt fremgår af de meget markante skræmmemasker på hver side af alteret!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt  alt

  

Alteret har en frelseshistorisk opbygning med de to GT-lige skikkelser, Moses og Aron fritstående på hver side.

alt   alt

Centrum er Jesu indstiftelse af den hellige nadver. Nadverbilledet er flankeret af de fire evangelister med hver deres attribut: Mattæus (englen), Markus (løven), Lukas (oksen) og Johannes (ørnen).

alt

Byprofilen i baggrunden er Nakskov med kirkens tårne - ikke Jerusalem!

alt

De to felter over nadverbilledet er: Jesu korsfæstelse og nedtagelse fra korset.

alt

alt

Øverst: Kristus Triumphans - den sejerende Kristus med foden på jordkloden. De øvrige personer over evangelisterne er ti GT-lige profetskikkelser med tydlige kendetegn som skriften, pennen og det jødiske sofarhorn.

alt

Bemærk korhvælvets skæve centrering i forhold til midteraksen (se grundplan).

Øverst til venstre ses en sort markering af det sted hvor kanonkuglen blev skudt ind gennem hvælvingen i 1659 - kun to år efter alterets opstilling. Under kirkens store restaurering fandt konservator adskillige granatsplinter på bagsiden af alteret.

alt

se også:

Den flækkede gravsten